[design-survey performance] STRAITJACKETS OF THE INDEPENDENT SCENE by Katarina Popović, Aleksandra Lalić and collaborators

 

 

| english below |
 
 
LUDAČKE KOŠULJE NEZAVISNE SCENE. Eskapizam sa osmehom.
[dizajnersko-anketni performans]
 
Završni preformans izložbe OVI NOVI ZINOVI!
19:00-22:00, petak 1. Novembar, KC Grad
 
 
Ludačke košulje nezavisne scene, unisex i iste veličine za sve, biće ponuđene publici da se u njih ušuška i fotografiše, pojedinačno ili grupno, ispred scene obnažene statue Pobednika i time ovekoveči svoju ludost, tako pažljivo napravljenu u Srbiji.
 
Pri odabiru ludačke košulje potrebno je učestvovati u anketi i odgovoriti na pitanje:
 
Koje od navedenih stanja/osećaja vas najčešće obuzima radeći na nezavisnoj sceni?
 
UZALUDNOST
IRELEVANTNOST
DISKONTINUITET
USKRAĆENOST
ISCRPLJENOST
 
* Svakom učesniku će biti omogućeno da sa performansa ponese uspomenu u vidu razglednice sa sopstvenim likom.
 
 
Koncept, inscenacija i grafičko oblikovanje: Katarina Popović
Redizajniranje ludačke košulje: Aleksandra Lalić
Kulisa za fotografisanje: Siniša Ilić
Fotografski portreti anketiranih: Ivan Petrović
Muzičko okruženje: DJ Dekadentna kod kuće
Asistenti u anketiranju: Dragana Jovović, Ljiljana Tasić, Dušan Broćić, Ksenija Đurović…
Produkcija razglednica:Ladies of the Press*
 
Izvođači: publika i svi gore navedeni
 
Umetničko savetovanje: Bojan Đorđev, Ana Vujanović, Marta Popivoda, Branislav Đorđević, Aleksandar Čović, Katja Legin, Ana Čavić, Renée O’Drobinak, Maja Mirković...
 
Produkcija: TkH (Teorija koja Hoda)
 
 
Katarina Popović (1974, Beograd) freelance radnica, vizuelna umetnica/producentkinja i kulturni grafički dizajner. Od 2006 njen fokus je na ponovnom tumačenju i preispitivanju osnovne sintakse štampanih medija. Sarađuje sa mnogim akterima nezavisne scene u regionu (TkH, Nomad Dance Academy, Per.Art, Stanica Servis za savremeni ples, Rekonstrukcija – ženski fond... ). Član je TkH (Teorija koja Hoda) uredničkog kolektiva.
www.katarinapopovic.info
 
TkH (Teorija koja Hoda) je nezavisna, tj. neakademska, vaninstitucionalna platforma u okviru koje urednički kolektiv koji okuplja teoretičare i umetnike iz teorije izvedbe, performansa, teatra, filma i vizuelnih umetnosti izvodi oblike teorijsko umetničkog aktivizma.
www.tkh-generator.net
 
 
STRAITJACKETS OF THE INDEPENDENT SCENE. Escapism with a smile.
[design-survey performance]
 
 
The great finale of the THESE NEW ZINES! exhibition by Ladies of the Press*
19.00-22.00, on Friday, November 1st, KC Grad
 
 
Straitjackets of the independent scene, unisex and one size fits all, the audience will have the opportunity to wear and be photographed in them, individually or collectively, in front of a backdrop featuring the nude statue of the Victor and in doing so immortalize their folly -- so carefully made in Serbia.
 
Upon selecting a straightjacket you are required to participate in a survey by answering the question:
 
Which of the following states/feelings are you most often overwhelmed by when working in the independent scene?
 
FUTILITY
IRRELEVANCE
DISCONTINUITY
DEPRIVATION
EXHAUSTION
 
* Each participant will receive a performance souvenir in the form of a personalized postcard of themselves.
 
 
Concept, staging and graphic design: Katarina Popović
Straightjacket redesign: Aleksandra Lalić
Photography backdrop: Siniša Ilić
Photographic portraits of the surveyed: Ivan Petrović
Musical surroundings: DJ Dekadentna kod kuće
Survey assistants: Dragana Jovović, Ljiljana Tasić, Dušan Broćić, Ksenija Đurović…
Postcards production: Ladies of the Press*
 
Performers: the audiance and all the aforementioned
 
Artistic advice: Bojan Đorđev, Ana Vujanović, Marta Popivoda, Branislav Đorđević, Aleksandar Čović, Katja Legin, Ana Čavić, Renée O’Drobinak, Maja Mirković...
 
Production: TkH (Walking Theory)
 
 
Katarina Popović (1974, Belgrade) is a freelance worker, visual art maker/producer and a cultural graphic designer. Since 2006 her practice has been focused on re-interpretation and re-examination of basic syntax of the printed media. She collaborates with many participants in independent artistic scenes in the region (TkH, Nomad Dance Academy, Per.Art, Station Service for contemporary dance, Reconstruction – Women's fund... ). A member of TkH (Walking Theory) editorial collective.
www.katarinapopovic.info
 
TkH (Walking Theory) is an independent (institutionally non-aligned, extra-academic) platform for performing theoretical-artistic activism. It is initiated and run by the editorial collective TkH whose members are theorists and artists coming from performance theory and practice, theater, cinema, and visual arts.

 

Theme provided by Danang Probo Sayekti.