ÉLOGE DE L'AMOUR / Jean-Luc Goddard / ponedeljak, 3. jun 19.00

 

 

Teorija koja Hoda u okviru projekta [ilegalni_bioskop]
poziva Vas na projekciju sa diskusijom o filmu:
 
 
ÉLOGE DE L'AMOUR (2001, Francuska)
trajanje: 97 min
režija: Jean-Luc Goddard
jezik: francuski sa titlovima na našem jeziku
predstavlja: Aleksandra Lakić
 
 
ponedeljak, 3. jun u 19.00
Magacin u Kraljevića Marka 4 
 
 
Iako oda ljubavi, način na koji je ona obrađena u Godarovom filmu Éloge de l'amour daleko je od romantičnih predstava koje nam se svakodnevno plasiraju. Za Godara poimanje ljubavi u njenoj celokupnosti neodvojivo je od kritičkog preispitivanja društveno-političkih odnosa, etabliranih kulturoloških obrazaca i pre svega istorije kao snažne sile sa kojom je nužno  konfrontirati se: odnosa koji ukoliko ih sagledamo iz takve perspektive ostavljaju veoma malo prostora za optimizam i mogućnosti za istinsku slavu ljubavi.
 
Theme provided by Danang Probo Sayekti.