Otvoreno pismo Sekretarijatu za kulturu povodom gašenja Kontekst galerije

 

 

Otvoreno pismo                                                                 Beograd, 22. novembar 2010.
Sekretarijatu za kulturu grada Beograda
 
 
Poštovani,
 
kao kolege i saradnici Kontekst galerije želimo da izrazimo oštar protest protiv načina i razloga zbog kojih je Kontekst galerija prestala sa radom u bivšem Centru za kulturu “Stari Grad” a sadašnjoj Ustanovi kulture „Parobrod“. Ovakvo istiskivanje onih koji već godinama čine ne samo lokalno, već i regionalno i internacionalno prepoznatu kulturnu produkciju Beograda smatramo nedopustivim, a takođe ga vidimo i kao deo šireg negativnog principa lokalne tranzicije u kulturi koji treba prepoznati i suzbiti. 
 
Istrajnošću, samoobrazovanjem, kritičkim pristupom društvenoj realnosti i hrabrošću u pokretanju kritičnih i slabo vidljivih tema u lokalnoj sredini (kao što su trgovina ljudima, kosovska umetnička scena itd.), tim Kontekst galerije stvorio je jedinstveno mesto na kulturno-umetničkoj sceni Beograda – mesto za permanentnu i dinamičnu prezentaciju, ali i refleksiju i samorefleksiju rada mladih umetnika i savremenih kritičkih kulturno-umetničkih praksi. Zatvaranjem galerije Kontekst, ovo mesto ostaje upražnjeno, i „Parobrod“ ga svojom programskom politikom ne može nadomestiti.
Pozivamo gradski Sekretarijat za kulturu da pažljivo razlikuje specifične umetničke prakse, kao i društvenu dobrobit od njih. Politički-korektna umetnost možda zadovoljava političke agende vladajućih partija, ali ona je, i bila i ostala, samo partijska umetnost. Trebalo je da smo važnu lekciju o tome naučili iz «sukoba na levici» koji se odvijao na kulturnoj sceni Kraljevine Jugoslavije 1930-ih godina, no čini se da nismo.
 
Stoga, apelujemo na gradski Sekretarijat za kulturu da razmisli o istorijskom trenutku u kojem se nalazi Srbija u doba tranzicije, kada nasleđeni socijalistički kulturno-politički model nije sasvim suspendovan a novi, neo-liberalno kapitalistički još nije uspostavljen. Trenutak je jedinstven jer otvara mogućnost da postignemo društveni konsenzus o umetnosti kao javnom dobru, i time sprečimo da ona bude bačena kao roba na tržište. Umetnost – ovde specifično fokusiramo savremenu umetnost – jeste javno dobro jer je prostor kritičkog promišljanja društvene stvarnosti, istraživanja međuljudskih odnosa i projekcije budućnosti tog društva. Vrednost tog dobra se stoga ne meri komercijalnim uspehom, brojem publike niti zaradom od ulaznica. Na slobodnom tržištu, savremena umetnost će neminovno izgubiti bitku sa isplativijim delatnostima kulturne industrije, kao što su dizajn, mas mediji, moda itd. Zato gradski Sekretarijat za kulturu, danas, prilikom sprovođenja novog zakona o kulturi kao i opšteg kulturno-političkog delovanja na kulturnoj sceni Beograda snosi istorijsku odgovornost za dalji razvoj savremene umetnosti u jednom ili drugom smeru.
 
Protest povodom gašenja galerije Kontekst želimo da završimo konstruktivno. S obzirom da je dalji rad Konteksta u UK „Parobrod“ nemoguć – usled nekorektnog odnosa uprave i neslaganja tima Konteksta sa njihovom politikom – zahtevamo da im se obezbedi drugi prostor. Napuštenih i zapuštenih prostora u Beogradu ima; istraživanja i sistematizacije su urađene i informacije su javno dostupne (npr. www.javniprostori.org/ushahidi/index.php/main, www.ppstarigrad.com/zone/zone.html). Svesni smo da je pitanje samo dobre volje gradskih vlasti da te prostore ustupe na korišćenje nezavisnim grupama koje deluju na savremenoj kulturno-umetničkoj sceni Beograda, te pismo završavamo apelom na vašu dobru volju.
 
 
TkH (Teorija koja hoda), platforma za teoriju i praksu izvođačkih umetnosti
www.tkh-generator.net

 

Theme provided by Danang Probo Sayekti.