VAMPYR / Carl Th. Dreyer / ponedeljak, 17. decembar 19.00

 

 

Teorija koja Hoda u okviru projekta [ilegalni_bioskop]
poziva Vas na projekciju sa diskusijom o filmu:
 
 
Vampyr (1932, Nemačka)
trajanje: 83 min
režija: Carl Th. Dreyer
jezik: nemački sa titlovima na engleskom jeziku
predstavlja: Milena Petronijević
 
 
ponedeljak, 17. decembar u 19.00
Magacin u Kraljevića Marka 4 
 
 
Drejerov filmVampir je dugo bio u senci Murnauovog Nosferatua snimljenog deset godina ranije. Ipak, ova restaurisana kopija pokazuje da je Drejer u najmanju ruku uspeo da dostigne estetski nivo Murnauovog ekspresionističkog dela. Štaviše, Drejerovi filmski postupci rasvete i igre senki, neočekivanih pokreta kamere i čudnih uglova, kao i montaže postižu gotovo hinotičku i dezorjentišuću atmosferu, i prema nekima bolje dočaravaju strašne i nadrealne prizore kakvi se sreću samo u snovima nego Murnauov film. Iako je ovaj film rađen kao zvučni film, dijaloga ima vrlo malo, a radnju prate među-natpisi iz knjige koju proučava glavni junak. Kao i u Jovanki Orleanki, i u ovom Drejerovom filmu su većina glumaca naturščici, dok je snimanje urađeno na realnim lokacijama a ne u studiju. Jedna skorija recenzija pregnatno kaže da se veličina ovog filma sastoji u tretiranju vampirske teme kroz seksualnost i erotiku, kao i u njegovoj neponovljivoj snolikoj formi koja proističe iz Drejerove radikalne transformacije naracije.
 

 

Theme provided by Danang Probo Sayekti.