GET RID OF YOURSELF / Bernadette Corporation / ponedeljak, 26. novembar 19.00

 

 

Teorija koja Hoda u okviru projekta [ilegalni_bioskop]
poziva Vas na projekciju sa diskusijom o filmu:
 
 
Get Rid of Yourself (2003, SAD)
trajanje: 61 min
režija: Bernadette Corporation
jezik: engleski i francuski sa titlovima na engleskom
predstavlja: Nataša Radović
 
 
ponedeljak, 26. novembar u 19.00
Magacin u Kraljevića Marka 4 
 
 
Film ili video ili filmovani esej Get Rid of Yourself umetničke grupe Bernadette Corporation se bavi ponovnom pojavom militantnog političkog aktivizma početkom 2000ih godina. Materijali se sastoje od snimaka anti-G-8 demonstracija u Đenovi iz 2001. godine, kao i situacijom “rata protiv terora” posle 9/11. Predmet istraživanja ovog video-eseja jeste nastajući, neinstitucionalni i neinstitucionalizovani protestni pokret koji je neidentitaran, odnosno izvrgava tradicionalne načine političke reprezentacije. Rad obiluje i teorijskim komentarima preuzetim iz savremenih tekstova Negria, , Agambena ili, pak, Tiqqun. Video-umetnost u službi razumevanja nastajuće politike anti-kapitalizma!
 

 

Theme provided by Danang Probo Sayekti.