PREPORUKA / OKTOBAR XXX: izložba-simpozijum-performans

 

 

OKTOBAR XXX:
Izložba-Simpozijum-Performans
 
Umetnost koja slavi pobedu prestaje da se bori!
(R.Todosijević, Oktobar 75, SKC 1975)
 
 
Pozorišno/bioskopska sala (Pančevo), 02. Oktobar 12:30
Polazak iz Beograda u 11:00 autobusom ispred crkve Sv.Marka
 
 
Učesnici i učesnice, govornici i govornice:
Milica Tomić, Marta Popivoda&Ana Vujanović, Antonija Majača, Dubravka Sekulić, Andrej Dolinka, Branislav Dimitrijević, Branimir Stojanović, Marko Miletić&Vida Knežević, Vladimir Jerić, Vladan Jeremić&Rena Readle, Branka Ćurčić, Svebor Midžić&Darinka Pop-Mitić, Jelena Petrović, Jelena Vesić
 
Kustoskinja i autorka projekta:
Jelena Vesić
___________________________________________
 
Oktobar XXX je eksperimentalna izložba (simpozijum-performans) koja se bavi odnosima umetnosti i društva, pitanjima umetničke forme, izraza, rada, organizacije, politizacije i institucionalnih praksi. Učesnici će izložiti svoj “rad” u formi direktnog obraćanja, tj. u formi direktne manifestacije onoga što je istoričar umetnosti Ješa Denegri nazvao “govor u prvom licu”, a što se u širem smislu povezuje sa ukidanjem posredovanja i posedovanja u umetnosti, antičkim konceptima retorike i performativnim političkim govorom.
 
U pitanju je ponovno izvodjenje (re-enactment) sa elementima čitanja, interpretacije i aktualizacije pitanja pokrenutih u okviru projekta Oktobar 75 koji je svojevremeno izveden u Studentskom kulturnom centru (SKC – Beograd) 1975. godine. Oktobar 75 je izveden kao kontra-akcija naspram manifestacije Oktobarski salon koja je u to vreme predstavljala neku vrstu socijalističko-birokratske kulturne manifestacije sa građansko-modernističkim tendencijama. Oktobar 75 je realizovan u formi izložbe-štrajka, prikazane u formi skripte (sveske) sa militantno-kritičkim tekstovima umetnika, kritičara i kustosa okupljenih oko galerije SKC-a (Raša Todosijević, Bojana Pejić, Zoran Popović, Jasna Tijardović, Dunja Blažević, Ješa Denegri, Goran Đorđević, Dragica Vukadinović, Vladimir Gudac, Slavko Timotijević itd). Tekstovi su se bavili pitanjima politizacije kulturnog rada u kontekstima tadašnjeg društva podeljenog na kapitalistički Zapad, socijalistički Istok i samo-upravno socijalističku Jugoslaviju pozicioniranu negde između Istoka i Zapada. Skriptu je pratio film nemačkog reditelja Luca Bekera (Lutz Becker) u kojem se čitanja kritičkih tekstova smenjuju sa performativnim gestovima Marine Abramović, Biljane Tomić, Gorana Trbuljaka, Neše Paripovića itd. Danas Oktobar 75 možemo videti kao projekat bez presedana kada je u pitanju direktna duštveno-umetnička kritika iskaznog tipa. Potisnut i skrajnut lakšim umetničkim temama i svarljivijim formama, ovaj projekat je prvi put dobio centralno mesto u istorijskoj memoriji tek 33 godine kasnije sa izložbom Slučaj SKC-a 1970ih koju je priredio Prelom kolektiv 2008. godine.
 
Projekat Oktobar XXX želi da zapamti Oktobar 75 kao jedinstveni događaj, da mu dodeli potrebnu interpretaciju u vidu “koncentrisanog čitanja” (close reading) i krene dalje, u smislu iskoraka iz istorije u pravcu savremenosti i budućnosti. Izlagačice i izlagači Oktobra XXX su pozvani da privremeno stanu na poziciju određenog teksta iz Oktobra 75 i da sa te govorne pozicije upišu sopstveni stejtment. Kao i u projektu Oktobar 75, i ovde je u fokusu “govor u prvom licu” – izlaganje sebe i sopstvenog stava, govor iz pozicije aktivnog društvenog subjekta uz istovremeno propitivanje dometa i značaja reči, glasa, mišljenja i govora u javnom političkom prostoru. U tom kontekstu, učešće u projektu Oktobar XXX, ne podrazumeva neku vrstu dodatnog angažmana u smislu "rada po narudžbi" ili "odgovora na temu", već se radije bazira na već postojećim izjavnim pozicijama.
 
Skript Oktobar 75 predstavljaće polazište ili podlogu na kojoj se nešto gradi uz povremeno rušenje do temelja.
 
Zbog ličnih&političkih uloga koje će kulturni radnici i radnice darivati jedni drugima, umetnosti i istoriji, Oktobar XXX će imati status Platonovog Simposiona – Gozba ili O ljubavi.
 
Oktobar XXX predstavlja model izlaganja konstruisan prema francuskom terminu exposition (ekspozicija), radije nego prema engleskom terminu exhibition (egzibicija), aludirajući na proces izlaganja pozicija.
 
Oktobar XXX je celodnevna izložba-simpozijum-performans u trajanju od 8 sati. Izražavamo se u okviru osmočasovnog radnog vremena sa jednočasovnom pauzom za ručak.
 
Montaža celine događaja biće izvedena na licu mesta i po prvi put, uključujući i making-of elemente proizvodnje.
 
Događaj će se snimati video i audio.

 

Theme provided by Danang Probo Sayekti.