(o^o) RAŠKOLOVANO ZNANJE, regionalni susret aktera nezavisnih kulturno-umetničkih scena

 

Regionalni susret aktera nezavisnih kulturno-umetničkih scena Raškolovano znanje, održava se od 1. do 3. marta 2012. u Beogradu. Susret organizujemo kao završnicu projekta Raškolovano znanje (o^o): kolektivno samoobrazovanje u umetnosti i kulturi, koji su tokom prethodne tri godine (2009-2012) partnerski realizovale TkH [Teorija koja hoda], teorijsko-umetnička platforma iz Beograda i organizacija Kontrapunkt iz Skoplja, a koji je okupio preko 70 učesnika iz Srbije i Makedonije i oko 30 saradnika iz ex-Yu regije i šire.
 
[Mesto dešavanja:
Kulturni centar Magacin 
Kraljevića Marka 4
Beograd]
 
* * *
 
Raškolovano znanje je kulturna inicijativa, koja je posvećena i bavi se savremenim nezavisnim kulturno-umetničkim scenama, istražujući, ispitujući i praktikujući alternative hijerarhijskim modelima tradicionalnog obrazovanja s jedne strane i komodifikaciji znanja kroz zvaničan obrazovani sistem u neoliberalnom „kognitivnom kapitalizmu“, s druge. Govoreći konkretno, to je obrazovni program bez unapred zadatog curriculuma, u kojem privremene radne grupe samoorganizuju svoje istraživačke i obrazovne procese i odlučuju o njegovom sadržaju, obezbeđujući time horizontalnu produkciju, razmenu i distribuciju znanja.
 
Razlog da se projekat postavi kontekstualno i da se ne završi samočestitanjem već diskusijama sa kolegama iz regije, leži u uverenju našeg radnog tima da Raškolovano znanje nije ni jedinstven, niti naročito originalan projekt. Umesto toga, smatramo ga delom ogromnih i dugoročnih napora koje u novije vreme nezavisni kulturni radnici u našim društvima ulažu u promišljanje uloge savremene umetnosti i kulture u nacionalističkim i/ili neoliberalnim javnim sferama, u negovanje saradnje među onima koji bi intervenisali u postojeće kulturne sisteme, u izazivanje konceptualnih i infrastrukturnih postavki kulturnih institucija i u stvaranje novih struktura za podršku nezavisnim i kritičkim kulturnim praksama. Mi naš projekt shvatamo kao laboratoriju za kondenzaciju i kristalizaciju potencijala, prednosti, prepreka i problema katakterističnih za regionalne nezavisne kulturno-umetničke scene tokom prve decenije 21. veka, kojima projekt i njegov radni tim pripadaju i sa kojima delimo težnje i načela kolektivizma, samoorganizacije i samoobrazovanja.
 
Stoga, namera ovog susreta je da se akterima nezavisnih kulturno-umetničkih scena u regiji predstavi refleksija i ponudi platforma za diskusiju i dalje promišljanje širih pitanja koje je projekat Raskolovano znanje pokrenuo ili testirao. U to spadaju pitanja: kolektivizma, samoorganizacije, samoupravljanja, savremene umetnosti i obrazovanja kao javnog dobra, kao i mogućnosti stvaranja novih organizacionih modela i infrastruktura za nezavistan i kritički rad na našim scenama. Polazna refleksija ove vrste urađena je kroz Priručnik Raškolovanog znanja, koju je uredio radni tim projekta, i kroz dokumentarni film Kulturni radnik/ca 3 u 1, o društvenoj ulozi aktuelne nezavisne scene i kulturnih radnika, kao i odnosu teorije, umetničke prakse i aktivizma na prostoru Jugoslavije, koji je režirala Marta Popivoda.
 
* * *
 
(o^o) PROGRAM
 
četvrtak, 1. mart
 
19.00
Priručnik Raškolovanog znanja / predstavljanje knjige + diskusija
[učesnice: Ana Vujanović, Iskra Gešoska]
 
20.30 – 22.00
SAMOOBRAZOVANJE – KAKO GA VIDI OBRAZOVANJE? / diskusija
[učesnici: Marina Gržinić, Jasna Koteska, Milena Dragićević-Šešić, Miško Šuvaković; moderira: Ana Vujanović]
 
petak, 2. mart
 
11.00 – 11.45
Sharp thoughts[1] #1
Zašto kažeš kolektivizam, a misliš kolaboracija?
[učesnici: Tomislav Medak, Slavčo Dimitrov]
 
12.00 – 12.45
Sharp thoughts #2
DA LI NEZAVISNOJ SCENI TREBAJU STRATEGIJE ILI TAKTIKE?
[učesnice: Marijana Cvetković, Jelena Vesić]
 
13.00 – 14.30
Vođenje kroz radove radnih grupa Raškolovanog znanja
 
  • ANTIŽARGON – IZDANJE U NASTAJANJU se predstavlja kroz instalaciju Otvorena štamparija
[Radna grupa Termini: Milena Bogavac, Anđela Ćirović, Bojan Đorđev, Siniša Ilić, Milan Marković, Katarina Popović, Biljana Tanurovska-Kjulavkovski, Ljiljana Tasić, Ivana Vaseva i Elena Veljanovska]
 
  • DVD izdanje Video pojmovnik umetnosti i teorije 20. veka Miška Šuvakovića 
[Radna grupa Termini: Anđela Ćirović, Bojan Đorđev, Siniša Ilić, Dragana Jovović, Jelena Knežević, Katarina Popović i Ljiljana Tasić]
 
  • MAPA TERMINA
[Radna grupa Kulturne politike nezavisnih scena (Beograd/Skoplje) u saradnji sa randnom grupom Re-haluciniranje konteksta (Pariz): Marijana Cvetković, Marina Lauš, Tamara Bushtreska, Ksenija Čočkova i Virginie Bobin, Sabine Macher, Vanessa Theodoropoulou]
 
  • GRAD ZA BEOGRAD 2020.
[Radna grupa Kulturne politike nezavisnih scena (Beograd/Skoplje) u saradnji sa randnom grupom Re-haluciniranje konteksta (Pariz): Marijana Cvetković, Nevena Janković, Dragana Jovović, Marina Lauš, Tamara Bushtreska, Ksenija Čočkova, Biljana Dimitrova, Wiebke Stadler, Jasmina Mitkovska i Virginie Bobin, Delphine Jonas, Sabine Macher, Nathalie Rias, Vanessa Theodoropoulou]
 
  • Ceo svet je ready-made. Sva politika je artificijelna. – notes, thoughts, clips, and tips
[Radna grupa Umetnost i/kao politika: Aneta Stojnić, Ana Isaković, Marko Đorđević i Sava Jokić]
 
  • RAŠKOLOVANA VIDEO UČIONICA
[Marta Popivoda u saradnji sa učesnicima Raškolovanog znanja Katarinom Petrović, Draganom Zarevskom, Marijanom Cvetković, Majom Marković, grupom Doplgenger, Anetom Stojnić, Nevenom Janković i Draganom Jovović, rad nastao u okviru paralelnog programa 51. Oktobarskog salona]
 
19.30
KULTURNI RADNIK/CA 3 U 1 / projekcija work in progress verzije filma + diskusija
[učesnica: Marta Popivoda]

21.00
Teorija – umetniČka praksa – aktivizam, kako napraviti jedinstven kulturni front? / diskusija
[učesnici: Teodor Celakoski, Vida Knežević, Marko Miletić, Ana Vujanović; moderira: Vladimir Jerić]
 
subota, 3. mart
 
11.00 – 14.00
STANJE STVARI NA NEZAVISNIM SCENAMA / radna diskusija, update sastanak aktera nezavisnih scena u Regiji
[učesnici: svi učesnici susreta; moderiraju: Iskra Gešoska, Marta Popivoda, Ana Vujanović]
 
 
 
 


[1]Sharp thoughts je tridesetominutni format javne diskusije sa performativnim elementima.
 

 

Theme provided by Danang Probo Sayekti.